CỰU ƯỚC
Khởi đầu
Con người xuất hiện
Thử thách và sa ngã
Cain và Abel
Lụt hồng thủy
Ra khỏi tàu
Abraham được kêu gọi
Giao ước giữa Chúa và Abraham
Abraham chịu thử thách
Cưới vợ cho Isaac
Giacob và Esau
Giacob dành được lời chúc lành của Cha
Giacob trẩy đi Haran
Giacob cưới hai vợ
Giacob trở về Canaan
Giacob gặp lại Esau
Giấc mộng của Giuse
Giuse bị bán
Giuse ở Ai Cập
Giuse ở trong tù
Mộng của Pharaon
Giuse cai trị trên đất Ai Cập
Gặp lại Benjamin
Ta là Giuse
Người Israel trở thành nô lệ
Môsê sinh ra
Môsê trốn đi Madian
Môsê và bụi gai bốc cháy
Môsê hội kiến Pharaon
Thiên Chúa ra oai quyền lực
Tiếp tục những dịch họa
Vượt qua
Dân Israel ra khỏi Ai Cập
Dân Israel băng qua biển Đỏ
Thiên Chúa lo liệu cho dân người
Môsê trên núi Sinai
Con bò vàng
Nhà tạm
Những người thám thính đất Canaan
Những ngày cuối cùng của Môsê
Yosua gởi người đi do thám
Dân Israel vào đất Canaan
Hạ thành Giêrikhô
Mặt trời đứng yên
Đêborah
Thiên Chúa chọn Ghêđêon
Ghêđêon chiến thắng quân Mađian
Bà Rut trung nghĩa
Bôaz tốt lành
Rut lấy Bôaz làm chồng
Samson, người Nazir
Samson và người Philitin
Samson và Đaliđa
Ngôn sứ Samuel
Dân Israel yêu cầu lập vua
Saul, vị vua đầu tiên của Israel
Thiên Chúa tuyển chọn Đavit
Đavit và Gôliat
Saul nổi cơn ghen ghét
Đavit và Jonathan
Saul săn đuổi Đavit
Những ngày cuối đời của Saul
Vua Đavit thể hiện nhân nghĩa
Đavit và Bat-shêba
Những bài ca của Đavit
Salômôn lên làm vua
Sự khôn ngoan của vua Salômôn
Salômôn xây dựng đền thờ
Salômôn không vân lời Thiên Chúa
Vương quốc bị phân chia
Êlia và người đàn bà góa
Êlia tế lễ trên núi Karmel
Êlia lên trời trong cơn gió lốc
Chữa Naaman khỏi phong hủi
Yôas được cứu sống
Nước Israel bị tiêu tiệt
Truyện ông Yôna
Yôsya nối kết giao ước
Thành Giêrusalem sụp đổ
Đaniel ở Babylon
Lò lửa
Chữ viết trên tường
Daniel trong hầm sư tử
Esther trở thành hòang hậu
Esther vào chầu vua
Kế họach của Aman thất bại
Nêhêmya xây lại tường thành
Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com